Nejprve je nutné se sejít s klientem a pohovořit o jeho přáních a potřebách.

Průběh zakázky je členěn do několika fází, které na sebe přirozeně navazují. Každá fáze má samostatný výstup, klient se může rozhodnout pouze pro některou z nich.

Dispoziční a prostorové uspořádání místnosti

Po vyjasnění zadání a požadavků na prostor místnosti klientem je cílem tohoto kroku navrhnout takové dispoziční uspořádání místnosti, aby splňovalo veškeré ergonomické požadavky na prostor a zároveň vystihlo požadavky klienta. Cílem projektu je navržení rozmístění nábytku, jeho velikost, umístění osvětlení a umístění hlavních dekoračních prvků. Výstupem pak je půdorysné zobrazení místnosti s dispozičním uspořádáním hlavních prvků, nárysy důležitých stěn, 3D zobrazení, většinou ve variantách.

Cena této fáze : od 7 400,- Kč

Styl a atmosféra místnosti

V této fázi je důležité vystihnout naladění klienta na určitý styl, vyjasnit si preferenci barev a materiálů. Cílem je pak vystihnout tu správnou atmosféru  místnosti vhodně volenými barvami, materiály, světly, dekoracemi a doplňky tak, aby se vzájemně doplňovali a splňovali tak požadavek na danou náladu místnosti.  Výstupem  je obecná vzorkovnice navržených barev a materiálů, dále pak 3D zobrazení s konkrétně navrženými barvami a materiály.

Cena této fáze : od 5 500,-Kč

Konkrétní návrh zařízení místnosti

V této fázi už pracuji s konkrétně navrženými zařizovacími předměty, které s klientem v průběhu zakázky důkladně vybíráme a konzultujeme. V této fázi je možno s klientem navštívit vybrané obchody a showroomy za účelem vybrání konkrétních kusů nábytku. Výstupem je tzv. katalog – výpis zařizovacích kusů, světel, textilu, barev na stěny, designových doplňků včetně jejich typu, rozměru, množství , ceny a výrobce. Součástí jsou kontakty na jednotlivé prodejny ev. webové stránky. Dalšími výstupy jsou nárysy stěn s přesným umístěním doplňků (police, zrcadla, obrazy aj.). Na základě těchto výstupů má klient veškeré informace potřebné k realizaci projektu.

Cena této fáze: od 7 500,-Kč

Realizace návrhu

V této fázi zakázky vybírám jednotlivé profese a dodavatele. Zpracovávám jejich cenové nabídky a vytvářím časový harmonogram realizace. V případě nábytku na míru je výstupem detailní rozkreslení nábytku pro truhláře. Po odsouhlasení klientem nastává fáze realizace, kdy komunikuji s jednotlivými dodavateli, navštěvuji stavbu (rekonstruovanou místnost aj.). Provádím objednání zařizovacích předmětů a nákupy doplňků s důrazem na detaily. Výstupem pak je kompletně hotová realizace navrženého projektu.

Cena : dle individuální zakázky

Cena za asistenci  při nakupování s klientem 600 Kč/ hod

Jednorázová konzultace

Někdy chce klient pouze pomoct s výběrem např. podlahy, oken, osvětlení nebo má zájem pouze o nezávaznou konzultaci, radu. I to je samozřejmě možné.

Cena : 750 Kč / hod